Arbeidsglede med vip24
vip24 er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­veiledning som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger frisk­faktorer og kilder til overskudd og arbeids­glede.

Les mer om vip24
Arbeidsglede med vip24
vip24 er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivs­vei­ledning som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger frisk­faktorer og kilder til overskudd og arbeids­glede.

Les mer om vip24
Kompetanse­­forvaltning
Ta vare på dine ansatte gjennom systematisk kart­legging av real­kompetanse. Lær å skap læringstrykk.

Les mer om kompetanse­­forvaltning
Sykefraværs­­oppfølging
vip24, benyttet i sykefraværs­oppfølging, har vært en av våre store suksesser. Vi har gjennom mange år ledet ulike prosjekter med svært gode prosesser og resultater.

Les mer om sykefraværs­­oppfølging
Sertifiser deg i vip24-programmet
For å sikre en etisk bruk av vip24 og for å lære å sette verktøyene i en meningsfull teoretisk kontekst tilbyr vi sertifiserings­kurs til bedrifter og enkeltpersoner.
En unik mulighet til å se individet på en ny måte
vip24 har med sin positive vinkling på styrker og muligheter i jobb og fritid fokus på å fremme prestasjoner, arbeidsglede og proaktiv atferd.
Resultatet er arbeidsglede
Bruk vip24 i hele eller deler av din HR-prosess. Få frem individet og organisasjon­ens optimaliserte ressurser.